Nobelprijs voor de economie: emotie voor ratio

[photo news:Nobelprijs voor de economie: emotie voor ratio]

Daan   10-10-2017  

De Amerikaanse gedragseconoom Richard Thaler krijgt dit jaar de Nobelprijs voor de economie. Richard Thaler is verbonden aan de Universiteit van Chicago en wordt de vader van de gedragseconomie genoemd.

Thaler gelooft niet in de ‘homo economicus’, de alwetende en rationele mens die altijd de optimale keuze maakt en die kiest voor de beste kwaliteit tegen de laagste prijs zoals de economische theorie veronderstelt.

Gedragseconomen als Thaler zien mensen als de ‘homo motus’, impulsieve, emotionele en vaak luie wezens die irrationele en onverstandige keuzes maken. De consument is een kuddedier, dat in zijn economische keuzes wordt geleid door statusdenken, angsten en andere irrationele emoties.

Thaler slaat de brug van economie naar psychologie. Zo blijkt uit onderzoek dat de teleurstelling over een verlies van 100 euro veel groter is dan de vreugde over de winst van eenzelfde bedrag. Dat weerhoudt mensen er niet van te blijven gokken. Ook wassen mensen hun auto zelf omdat ze het te duur vinden om dat voor 15euro door een buurjongetje te laten doen. Maar ze zullen niet voor het dubbele bedrag de auto van iemand anders gaan wassen.

In 2008 publiceerde Thaler samen met Cass R. Sunstein het boek ‘Nudge: Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness’. 

Naar aanleiding van dit boek heeft de term ‘nudging’ een vlucht genomen, door nudging worden mensen op een positieve manier gestimuleerd om zich op een bepaalde manier te gedragen. Een voorbeeld van nudging zijn de vliegen die in de plaspotten op Schiphol zitten, sinds die er staan wordt er 80% minder naast de pot geplast.

Ook bezoekers van exhibitions en events bepalen hun keuzes op basis van hun emotie. Laarhoven design realiseert op basis hiervan al jaren exhibition en events campagnes die de doelgroep echt raken. Uit onderzoek blijken de deelnames van onze klanten aan beurzen en events significant succesvoller dan die van de benchmark. Heel mooi om te zien dat de grondlegger van de door ons toegepaste theorie de Nobelprijs krijgt.

Bekijk het filmpje van Richard Thaler over Nudging hier:

Wil je op de hoogte blijven?

Laatste nieuws